Moravskoslezský krajský šachový svaz

Informace k soutěžím mládeže a soutěžím družstev – aktualizace k 6. 4. 2020

6.4.2020 | Komise mládeže | Sportovně-technická komise | Karel Záleský

Komise mládeže ŠSČR připravila pracovní informační materiál ohledně mládežnických soutěží, který je zveřejněn k případným připomínkám. Projednáván bude na jednání VV ŠSČR po Velikonocích v úterý 14. dubna.

Přehled-soutěží-KM-ŠSČR-v-roce-2020

U všech šachových soutěží družstev, které jsou řízeny svazem, nadále platí předchozí informace o jejich přerušení.