Moravskoslezský krajský šachový svaz

Losování soutěží družstev

4.9.2023 | Sportovně-technická komise | Karel Záleský

Losování soutěží družstev se uskuteční ve středu 6. 9. 2023 od 16:00 hodin v Opavě v budově TJ Slezan, Boženy Němcové 1/20, 2.patro, klubovna šachů.

Zástupci oddílů se schůze nemusí zúčastnit. Požadavky na řízené losování nahlaste písemně do termínu a času konání schůze na kontaktní emaily vedoucích soutěží.

KP zaruba@chessfm.cz

KS-A vitpavera@seznam.cz

KS-B pavelbyma@seznam.cz

KS-C sachysimon@gmail.com

a v kopii vždy na k.zalesky@email.cz