Moravskoslezský krajský šachový svaz

NOVÉ TERMÍNY DOHRÁVEK SOUTĚŽÍ DRUŽSTEV – aktualizace 14.5.2020

14.5.2020 | Sportovně-technická komise | Karel Záleský

VV ŠSČR rozhodl na svém zasedání dne 14. a 15. 4. 2020 o termínech dohrávek soutěží družstev řízených ŠSČR (Extraliga, 1. liga, 2. liga) https://www.chess.cz/souteze-druzstev-terminy/.

 

V návaznosti na rozhodnutí ŠSČR budou dohrány i KP MKŠS, KS B a KS C v termínech níže.

Krajský přebor MKŠS: 10. kolo sobota 13. 6. 2020, 11. kolo neděle 14. 6. 2020

Krajské soutěže MKŠS B a C: 10. kolo sobota 27. 6. 2020, 11. kolo neděle 28. 6. 2020.

 

Žádáme oddíly, aby se na dohrání soutěží v uvedených termínech připravily.

 

Aktualizace 1. 5. 2020

ŠSČR na svém zasedání dne 28. 4. 2020 přijal důležité rozhodnutí, které doplňuje podmínky pro dohrání soutěží družstev. Více zde: https://www.chess.cz/souteze-druzstev-aktualizace/.  Pro možnost dohrání krajských soutěží a krajského přeboru MKŠS budou platit stejné podmínky, jaké stanovil ŠSČR pro dohrání 1. a 2. lig.

V zásadě musí být nejprve kompetentními státními orgány vyjasněno, zda bude šachistům umožněno se při hře přiblížit na méně než 2 metry. ŠSČR avizoval, že toto se musí vyjasnit do 29. 5. 2020. Pakliže by se nepodařilo podmínky pro dohrání šachových soutěží přiblížit regulím FIDE, kde pro šachisty je nutností mít schválenou normální vzdálenost šířky stolu – viz odkaz na legislativu FIDE, nebudou soutěže dohrány a soutěže budou ukončeny bez vyhlášení výsledků, přičemž právo účasti v příslušné soutěži řízené MKŠS v ročníku 2020/2021 budou v takovém případě mít všechna družstva oddílů, která se účastnila příslušné soutěže ročníku 2019/2020. Nikdo by tedy nepostupoval ani nesestupoval.

Pokud by v případě ukončení soutěží bez vyhlášení výsledků vyvstala potřeba určit náhradníky za družstva, která by nevyužila své právo účasti v ročníku 2020/2021, řídící orgán dotčené soutěže zohlední pořadí v příslušné nižší soutěži ročníku 2019/2020.

 

Aktualizace 14. 5. 2020

VV ŠSČR s relevantními autoritami u státních orgánů ověřil podmínky, za kterých lze červnové zápasy hrát. Jsou následující:

1) Hráči a rozhodčí během zápasu nemusí nosit roušky. Pro hráče a pro rozhodčí také neplatí vzájemný rozestup 2 metrů, může být menší.

2) Diváci, realizační tým (trenéři, rodiče), případně další účastníci musí dodržovat od hráčů odstup alespoň 2 metrů. Maximální počet lidí na sportovišti v jednom okamžiku je 100 osob. Je nutno si uvědomit, že hráč je po skončení své partie považován za diváka.

3) Pomůcky ke hře (šachovnice, figury, hodiny, stoly) budou po zápase dezinfikovány.

Výše uvedená pravidla jsou závazná pro všechny červnové dohrávky.