Moravskoslezský krajský šachový svaz
Hráči Opavy

Opavští šachisté si připomínají 100 let

29.9.2019 | Okresní šachový svaz Opava | Okresní ŠS | Pavel Byma

Právě před sto lety, na podzim roku 1919, byl založen šachový spolek pod jménem Klub českých šachistů v Opavě. Toto kulaté výročí si nyní spolek připomíná.

Činnost první organizace trvala jen pět let. K opětovnému a trvalejšímu založení nového spolku došlo na začátku třicátých let. „První valná hromada a zároveň ustavující schůze nového spolku Klubu českých šachistů se konala 22. září 1931 v opavské kavárně Orient. Po několika letech tak měla opavská šachová veřejnost také českého zástupce na klubové úrovni,“ vzpomíná nynější předseda okresního šachového svazu v Opavě Antonín Vilášek. Významnými událostmi pro opavské šachisty byla především simultánní představení mezinárodních mistrů, například Jefima Bogoljubova, Salo Flohra či ruského velmistra a úřadujícího mistra světa Alexandra Alexandroviče Aljechina.

Veškerý šachový Život v Opavě následně umlčela okupace. Avšak hned po válce vznikl Klub slezských šachistů v Opavě, později Šachový klub Opava. Největší podíl na rozvoji opavského organizovaného šachu po roce 1945 měli především samotní hráči a obětaví klubovní činovníci: Adolf Uvíra, Karel Burda, Alois Draisaitl, Josef Tkáč, Bohumil Sobotík, Pavel Šimoník,
Václav Hromada, Josef Hřebejk, Karel Tihlařík, Jaroslav Loriš a mnoho dalších.

K zásadní reorganizaci došlo v roce 1952. Začaly vznikat tělovýchovné jednoty a v nich šachové oddíly. V roce 1956 tak působilo na území města Opavy 5 šachových oddílů. „Důležitou událostí roku 1959 představovalo sloučení TJ Slavoj s jednotou TJ Tatran, čímž vznikla největší jednota opavského okresu TJ Slezan Opava, která vyvíjí svoji činnost dodnes,“ připomíná Antonín Vilášek.

Největší úspěch zažili opavští šachisté na začátku tohoto tisíciletí. Družstvo Slezanu, na jehož úspěchu se mimo jiné podíleli Josef Jedlička, Václav Hromada či Lubomír Bednárek, se nejdříve probojovalo do nejvyšší české soutěže – extraligy, kde v letech 2000 – 2005 dvakrát zvítězilo, dvakrát bylo druhé a jednou obsadilo třetí místo.

V současné době působí na území města Opavy tři šachové kluby: největší je Slezan Opava (předseda Karel Záleský), dále pak OREL Opava (předseda Daniel Jureček) a SK U Lípy Malé Hoštice (předseda.Jiří Klobouk).

„Tak jako každý sport, tak i šachisté mají problémy přilákat mládež k této královské hře. Pomoci by mohl nový projekt OKAP, financovaný Moravskoslezským krajem a fondy EU, který mimo jiné podpořil na vybraných školách v rámci našeho kraje vytvoření šachových kroužků,“ doplňuje předseda. Tento projekt byl zahájen v loňském roce a bude realizován po dobu tří let. V našem městě se jej účastní MŠ Vaníčkova a MŠ 17. listopadu, ZŠ Boženy Němcové, ZŠ Otická, ZŠ T. G. Masaryka,ZŠ Slavkov a SŠPU Opava, „Věřím, že někteří absolventi těchto kroužků propadnou šachové hře a doplní tak prořídlé řady opavských šachistů,“ uzavírá Antonín Vilášek.

Václav Hromada (první zprava) vychoval ve Slezanu Opava, ale i na Střední škole společného stravování stovky mladých šachistů.