Moravskoslezský krajský šachový svaz
Šachy Krnov

Proč učit děti hrát šachy?

1.1.2017 | KTCM | Pavel Byma

Víte, že řada psychologických studií provedených po celém světě ukázala, že šachy mohou:

  • zvednout inteligenční kvocient (IQ)?
  • posílit dovednosti potřebné při řešení problémů, naučit, jak nezávisle a zodpovědně dělat obtížná a abstraktní/teoretická/hypotetická rozhodnutí?
  • zvýšit jazykové, matematické, paměťové schopnosti a schopnost číst?
  • pěstovat kritické, kreativní a originální myšlení?
  • poskytovat praxi/cvičení v dělání přesných a rychlých rozhodnutí pod časovým tlakem, což je dovednost, která může pomoci zlepšit školní známky?
  • učit, jak myslet logicky a efektivně, učí vybrat „nejlepší“ volbu z velkého množství možností?
  • být výzvou pro nadané děti, přičemž účinně pomáhají odhalit ty nadané žáky, kteří svým skutečným schopnostem zůstávají hodně dlužni?
  • demonstrovat důležitost flexibilního plánování, koncentrace a důsledků našich rozhodnutí?
  • obohatit chlapce a dívky bez ohledu na jejich přirozené schopnosti a socioekonomické zázemí/původ/prostředí?
  • naučit děti nejprve myslet a až potom konat?

Šachy učí koncentraci, trpělivosti, vytrvalosti. Analyzovat, logicky přemýšlet a řešit problémy. Podání ruky na začátku i konci partie učí děti respektu k soupeři. Společná tvorba, která je výsledkem zápolení na šachovnici, přináší přátelství, která mohou překračovat hranice a přetrvávat desetiletí. Důležité je si ale uvědomit, že není nutné se stát šachovým velmistrem, důležité je se šachy bavit.

„Šachy jsou duševní sport, který rozvíjí tvůrčí myšlení, paměť, fantazii, přesnost, vůli. Šachy jsou pro každého tím, co v nich hledá. Pro jednoho jsou pouhou zábavou, pro druhého společenskou záležitostí, pro třetího sportem, čtvrtý je chápe jako umění, jiný jim věnuje celý život. Jejich myšlenkové bohatství je nevyčerpatelném a neustále se v nich objevují nové možnosti.“
Michail Tal, šachový publicista a bývalý mistr světa