Moravskoslezský krajský šachový svaz

Rozpis soutěží družstev KP a KS pro sezónu 2021/2022

5.6.2021 | Sportovně-technická komise | Karel Záleský

STK MKŠS zveřejňuje rozpis soutěží družstev Krajského přeboru a Krajských soutěží pro sezónu 2021/2022 schválený STK MKŠS dne 5. 6. 2021.

Soutěžní ročník 2020/2021 byl, kvůli dlouhému vládnímu zákazu sportování, zrušen bez vyhlášení výsledků a je na něj pohlíženo jako by nebyl. Přihlášky a zařazení družstev do skupin ročníku 2020/2021 nemá pro přípravu ročníku 2021/2022 žádnou váhu a nelze se na ně nijak odkazovat. Za výchozí stav pro přihlašování do soutěží nového ročníku považovány výsledky dokončeného ročníku 2019/2020. Všechna oprávněná družstva se musí do nového ročníku soutěží přihlásit znovu v termínu do 15. 7. 2021.

Zaplacené vklady a poplatky oddílů za neuskutečněný ročník 2020/2021 se převádějí ze 100% do nového ročníku. Přeplatky a nedoplatky budou řešeny po uzavření startovních listin všech soutěží.

 

Rozpis KP a KS MKŠS 2021-2022

příloha č.1 – Přihláška 2021-2022

příloha č.2 – oprávnění účastníci 2021-2022

příloha č.4 – sazebník poplatků MKŠS 2021-2022

příloha č.5 – Fond mládeže – oddíly 2021-2022