Moravskoslezský krajský šachový svaz

Školení rozhodčích 3. třídy a seminář rozhodčích 3. a 2. třídy – Opava 9. 9. 2023

7.8.2023 | Komise rozhodčích | Karel Záleský

Moravskoslezský krajský šachový svaz – komise rozhodčích a ŠO TJ Slezan Opava vyhlašují Školení rozhodčích III. třídy (R3) a seminář rozhodčích II. třídy (R2) a III. třídy (R3)

Školení a seminář je jednodenní od 8:30 do 18:00 hodin.

Školení a seminář je určen pro nové zájemce o rozhodcovskou třídu a pro stávající držitele, kterým končí platnost oprávnění v roce 2023 či 2024 (Další školení a seminář rozhodčích plánujeme v Opavě uspořádat až v roce 2027!).

Zájemci bez rozhodcovské třídy získají po úspěšném absolvování 3. trenérskou třídu a s ní oprávnění k řízení soutěží družstev pořádaných KŠS a všechny soutěže mládeže pořádané KŠS.

Držitelé rozhodcovské 2. a 3. třídy si zde mohou prodloužit platnost svého oprávnění o další 4 roky.

Na závěr školení či semináře proběhne zkouška řízená zkoušejícím či zkušební komisí. Zkouška má písemnou formu a pro úspěšné složení zkoušky je třeba získat nejméně 75 % bodů. Zkouška je povinná pro všechny účastníky školení a semináře.
Při zkoušce je dovoleno používat veškeré donesené materiály, zejména doporučujeme Pravidla šachu FIDE a Soutěžní řád. Účelem je správná aplikace pravidel a řádů. Není nutné znát vše nazpaměť, ale je nutné si umět poradit a správnou odpověď rychle najít.

 

Doporučené materiály:

Soutěžní řád ŠSČR

https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2023/07/Priloha_6_VV171_Soutezni_rad_zapracovane_zmeny.pdf

Pravidla šachu FIDE

https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2018/01/Pravidla_sachu_FIDE_2018.pdf

Turnaje hrané švýcarským systémem

https://www.chess.cz/sachovy-svaz-cr/legislativa/pravidla-pro-turnaje-hrane-svycarskym-systemem

 

Propozice: Propozice_skoleni_R3_a_seminare_R2_a_R3_Opava_ 9_9_2023