Moravskoslezský krajský šachový svaz

Školení rozhodčích R3 a seminář rozhodčích R2 a R3 v Orlové

22.8.2023 | Komise rozhodčích | Okresní šachový svaz Karviná | Petr Záruba

SK Slavia Orlová pořádá z pověření komise rozhodčích Moravskoslezkého krajského šachového svazu školení a seminář rozhodčích. Seminář (obnovení kvalifikace) a školení (nových rozhodčích) se budou konat v klubovně SK Slavia Orlová (2. NP nad restaurací u zimního stadiónu), Na Stuchlíkovci 340, Orlová-Lutyně v termínu 8. 10. 2023. Více informací v propozicích.