Moravskoslezský krajský šachový svaz

Soutěže družstev pokračují 21. 11. v nezměněném režimu – aktualizováno 24. 11. 2021

18.11.2021 | Aktuality | Karel Záleský

Dál se uvidí … tečka .

Další utažení pravidel pro sport – Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví platná od 22. 11. 2021 https://www.vlada.cz/assets/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/omezeni-maloobchodu–cele-zneni-1028.pdf

STK MKŠS na základě znění dokumentu Ministerstva zdravotnictví zahájila jednání o odložení soutěžních zápasů od 22. 11. 2021. Více informací zde v pondělí 22. 11. 2021.

ČUS vydala v neděli právní výklad k aktuálním epidemiologickým nařízením a restrikcím. https://www.cuscz.cz/novinky/aktualni-opatreni-ve-vztahu-ke-sportu.html

Čekáme na stanovisko STK ŠSČR, které řeší ligové soutěže.

Aktualizováno 24. 11. 2021 v 21:55

STK MKŠS upřesňuje podmínky pro sehrání zápasů Krajských soutěží družstev tak, aby byly v souladu s podmínkami pro konání sportovních zápasů vydanými Ministerstvem zdravotnictví od 22. 11. 2021 v souvislosti s omezením šíření nákazy covid-19.

výtah z pravidel Ministerstva zdravotnictví: Sportovní činnost nepravidelná či v proměnlivém kolektivu (soutěže, utkání) nevyžaduje kontrolu bezinfekčnosti pouze v případě účasti max. 20 osob. Nad tento počet se provádí kontrola bezinfekčnosti dle I/17 MO služby s tím, že pro tyto účely má RT-PCR test platnost 7 dní – pouze osoby do 18 let. Jde-li o akce do 20 osob kontroluje se pouze skutečnost, zda některá z osob vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 (bez ohledu na věk). Jde-li o akce nad 20 osob, umožňuje se účast pouze očkovaným, dětem do 12 let věku bez dalších podmínek a dětem od 13 do 18 let věku s negativním PCR testem uskutečněným v průběhu posledních 7 dní. Neočkovaní se nesmí v tomto režimu zápasů zúčastnit. V obou je povinností pořadatele zápasu vytvořit seznam zúčastněných osob s jejich telefonními kontakty a ty archivovat po dobu 30 dní.

STK MKŠS se dohodla, že soutěže zatím přerušovat nebude. Nastává boj o každý sehraný zápas a kolo. Je si vědoma, že režim nad 20 osob diskriminuje neočkované, což je v rozporu se všemi pravidly občanských práv a jistot a není rozhodně režimem, který by podpořila.

Doporučujeme sehrát maximum zápasů v režimu s účastí max. 20 osob. Toto opatření umožňuje účast na zápase všech hráčů ze soupisek a nevystavuje je dalším povinnostem a nákladům na provádění testů.

Někteří pořadatelé nejsou schopní zajistit pro sehrání zápasu režim do 20 osob a musí jet v režimu diskriminujícím neočkované. Toto opatření je natolik diskriminační vůči neočkovaným osobám, že sehrání zápasů v tomto režimu je možné jen za oboustranné dohody obou družstev, které mají takovýto zápas sehrát i s vědomím, že pro účast nemohou využít neočkované hráče ze svých soupisek. STK MKŠS nařizuje družstvům, které nejsou schopné uspořádat zápas v režimu do 20 osob, o tomto neprodleně informovat svého soupeře. Pokud kterékoliv družstvo vyhodnotí, že v diskriminačním režimu pro neočkované není schopné sestavit tým pro zápas, může požádat STK MKŠS o přeložení tohoto zápasu na období, kdy bude režim O-N zrušen.