Moravskoslezský krajský šachový svaz

V4 Educational Chess Summit – spolupráce v rámci zemí V4

22.5.2023 | Aktuality | Petr Záruba

Společně s Šachovou nadací Judit PolgárovéBratislavskou šachovou akademií a šachovým klubem Wasko Hetman GKS Katowice jsme zahájili práci na projektu, jehož cílem je zvýšit povědomí o výhodách šachu jako vzdělávacího nástroje a pokročit v implementaci programu „Šachy ve vzdělávání“ v zemích V4 v souladu s doporučeními EU.

V první fázi provádíme studii zkoumající rozšíření a osvědčené postupy šachu jako vzdělávacího nástroje v zemích V4 a to prostřednictvím dotazníků, které rozesíláme do různých typů institucí spadajících do oblasti nabídky volnočasových vzdělávacích aktivit, tedy škol a  šachových oddílů.

Na základě grantu Visegrádského fondu tak zkoumáme současnou situaci šachového vzdělávání v České republice, v Maďarsku, v Polsku a na Slovensku, identifikujeme osvědčené postupy a zveme odborníky k diskusi o budoucí spolupráci na vůbec prvním Educational Chess Summit V4.

Právě rozesíláme odkazy na krátké dotazníky do základních  a mateřských škol  (zahrnujeme i příslušné ročníky víceletých gymnázií) a předsedům a předsedkyním všech registrovaných šachových oddílů a klubů.

Pokud budete právě vy příjemcem mailu s žádostí o vyplnění krátkého dotazníku, prosíme, vyplňte ho a podpořte tak naši snahu se zlepšením dostupnosti  šachové výuky více dětem.

Sběr dat od respondentů bude probíhat do 25. května. O  dalších výstupech studie budeme průběžně informovat.

Aktuální stav a novinky v daném projektu budeme průběžně zveřejňovat na webu www.chess.cz a sociálních sítích ŠSČR.

V případě jakýchkoli dotazů  mě neváhejte kontaktovat.

 

Děkuji za Vaši pomoc!

s pozdravem

Mgr. Venuše Souralová

Manažerka projektu Šachy do škol