Moravskoslezský krajský šachový svaz

Vyhlášení konkurzů na vedoucí soutěží družstev řízených MKŠS

17.4.2023 | Sportovně-technická komise | Karel Záleský

STK MKŠS z pověření VV MKŠS vyhlašuje konkurzy na vedoucí soutěží družstev řízených MKŠS od soutěžního ročníku 2023/2024.

konkurzy na vedoucí soutěží družstev:

a) Krajský přebor (odměna řídícímu soutěže 6000,- Kč)

b) Krajská soutěž – A (odměna řídícímu soutěže 5500,- Kč)

c) Krajská soutěž – B (odměna řídícímu soutěže 5500,- Kč)

d) Krajská soutěž – C (odměna řídícímu soutěže 5500,- Kč)

Do konkurzu na vedoucího soutěže se může přihlásit výhradně člen MKŠS, který je schopen garantovat splnění požadavků daných statutem vedoucího soutěže https://www.mkss.cz/wp-content/uploads/2020/06/statut_vedouciho_souteze.pdf. Nutnou podmínkou uchazeče je rozhodcovská třída a praktická zkušenost s ovládáním programu Swiss-Manager. Funkční období vedoucího soutěže je 3 roky. Uchazeč může podat nabídku na řízení jedné i více soutěží.

Nabídky na vedoucí soutěží družstev a pořadatele krajských přeborů zašlete do 5. 5. 2023 na emailovou adresu k.zalesky@email.cz

předseda STK MKŠS

Ing. Karel Záleský