Moravskoslezský krajský šachový svaz

KP v rapid šachu mládeže – 1. turnaj 17.10.2020 Krnov – turnaj zrušen !

9.10.2020 | Komise mládeže | Turnaje | Karel Záleský

První turnaj Krajského přeboru v rapid šachu mládeže se uskuteční v sobotu 17. 10. 2020 ve sportovní hale ZŠ na Janáčkově náměstí v Krnově.

Více informací v propozicích.

Pořadatel upozorňuje všechny účastníky, že v průběhu turnaje budou pravděpodobně uplatňována zvláštní hygienická pravidla spojená s ochranou dýchacích cest. V tuto chvíli nelze předvídat, v jakém rozsahu. Sledujte tento článek, kde budou zveřejněny nejpozději 20 hodin před turnajem.

Aktualizace 1.10.2020 ↓   Turnaj se uskuteční podle plánu.  ↓

Vláda přijala toto opatření Usneseni-vlady-CR-ze-dne-30-9-2020-k-prijeti-krizoveho-opatreni-s-ucinnosti-od-5-do-18-rijna-2020,  ve kterém jsou stanoveny podmínky pro konání sportovních soutěží v období, kdy se bude konat tento turnaj.

Pořadatel je připraven, v případě překročení počtu přihlášených účastníků nad vládou stanovený limit 130 osob na sportovišti, zajistit sehrání turnaje v několika oddělených prostorách v rámci budovy školy tak, aby splnil ustanovení tohoto nařízení včetně samostatného hygienického zázemí. Pořadatel tudíž nebude limitovat počet přihlášek. Diváci nebudou vpuštěni do hracích sálů s výjimkou trenérů. Pro rodiče a doprovody bude připravena samostatná místnost. Používání roušek a respirátorů je povinné ve všech prostorách budovy pro všechny osoby. Sportovci nemusejí roušku či respirátor používat během zápasu, ale pořadatel jim doporučuje jejich používání i během hry.

Při vstupu do budovy bude pro všechny příchozí povinná desinfekce rukou.

Propozice KP rapid šach Krnov 2020_10_17

Aktualizace 9.10.2020  ↓ Turnaj je zrušen! ↓

Vláda se rozhodla v období 12.10.2020 až 26.10.2020 zakázat všechny sportovní soutěže na území České republiky. Jsme proto nuceni turnaj zrušit. Bude-li to situace umožňovat, turnaj se uskuteční v náhradním termínu. Všechny obdržené přihlášky pozbývají platnosti.