Moravskoslezský krajský šachový svaz

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK

28.12.2018 | Aktuality | Petr Záruba

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK (OKAP)

Operační program

Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa

PO3  Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Specifický cíl

SC 5 Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507

Aktivity projektu

 1. Řízení projektu
 2. Zvyšování kvality absolventů středních odborných škol a podpora spolupráce se zaměstnavateli
 3. Podpora kariérového poradenství
 4. Podpora polytechnického vzdělávání na základních a středních školách
 5. Podpora čtenářské a matematické gramotnosti
 6. Podpora výuky cizího jazyka v odborném školství
 7. Syntéza a zhodnocení produktů vytvořených v rámci grantových projektů a individuálních projektů ostatních OP VK

Partneři projektu

13 středních škol (z toho 11 škol zřizovaných krajem a 2 školy zřizované soukromými subjekty), 1 příspěvková organizace kraje, 6 neškolských partnerů

 • Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace
 • Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
 • Vítkovická střední průmyslová škola
 • Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
 • Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace
 • Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace
 • Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace
 • Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
 • Střední škola automobilní, Krnov, příspěvková organizace
 • Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace
 • Střední odborná škola Třineckých železáren
 • Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace
 • Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace
 • Moravskoslezský krajský šachový svaz
 • Centrum kompetencí
 • Ostravská univerzita
 • Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.
 • Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
 • Dolní oblast Vítkovice
 • Mensa České republiky

Doba realizace

červenec 2018 – červen 2021

Realizační tým projektu OKAP

projektový manažer: Mgr. Jan Šindelka, odbor evropských projektů, tel.: 595 622 630, e-mail: jan.sindelka@msk.cz

odborný garant projektu: Ing. Andrea Nytrová, odbor školství, mládeže a sportu, tel.: 595 622 637, e-mail: andrea.nytrova@msk.cz

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 196.340.524,43
Dotace EU 166.889.445,76
Podíl poskytnuté dotace EU 85 %
Státní rozpočet 19.634.052,44
Podíl poskytnuté dotace SR 10%
Spolufinancování kraje 9.817.026,23
Podíl poskytnuté dotace kraje 5%