Moravskoslezský krajský šachový svaz

Pozvánka na přebor družstev škol v rapid šachu okresu Ostrava 2023 kategorie C

8.11.2023 | Okresní šachový svaz Ostrava | Turnaje | Radim Dostál

Dne 11. 12. 2023 se v budově SPŠei Ostrava, Kratochvílova 7 uskuteční okresní přebor škol v kategoriích C (střední školy).

Termín
pondělí 11. 12. 2023
Místo konání
budova SPŠei Ostrava, Kratochvílova 7
Kategorie
C: studenti středních škol
Právo účasti
čtyřčlenná družstva z jedné školy (4 hráči + 2 náhradníci), hostování není
povoleno, je umožněno, aby žák nižšího stupně odehrál utkání za vyšší
stupeň, avšak není možno, aby reprezentoval školu v rámci více stupňů
Tempo hry
15 min/partie pro každého hráče
Startovné
zdarma

Více informací v propozicích.