Moravskoslezský krajský šachový svaz

Školení a seminář rozhodčích v Ostravě

29.10.2021 | Komise rozhodčích | Okresní šachový svaz Ostrava | Petr Záruba

MěŠS Ostrava z pověření komise rozhodčích Moravskoslezkého krajského šachového svazu a ve spolupráci s ŠK Slavojem Poruba pořádá školení a seminář rozhodčích. Seminář (obnovení kvalifikace) a školení (nových rozhodčích) se budou konat v herně ŠK Slavoj Poruba, CVČ, Vietnamská 1541/3, Ostrava-Poruba. Více informací v propozicích.