Moravskoslezský krajský šachový svaz

Vyhlášení konkurzů na pořadatele Krajských přeborů MKŠS pro rok 2024

4.3.2024 | Sportovně-technická komise | Karel Záleský

V Opavě 4. 3. 2024

STK MKŠS z pověření VV MKŠS vyhlašuje konkurzy na pořadatele Krajských přeborů MKŠS pro rok 2024.

konkurzy na pořadatele krajských přeborů jednotlivců:

a) Krajský přebor v praktickém šachu – muži (dotace pořadateli 5000,- Kč)

b) Krajský přebor v rapid šachu (dotace pořadateli 3000,- Kč)

c) Krajský přebor v bleskovém šachu (dotace pořadateli 3000,- Kč)

d) Krajský přebor seniorů v rapid šachu (dotace pořadateli 3000,- Kč)

e) Krajský přebor tělesně postižených v rapid šachu (dotace pořadateli 3000,- Kč)

Do konkurzu na pořadatele krajských přeborů jednotlivců MKŠS se mohou přihlásit pořadatelé s turnajem pořádaným výhradně na území Moravskoslezského kraje v roce 2024. Libovolný krajský přebor může být pořádán jako samostatný turnaj nebo může být součástí většího turnaje či šachového festivalu. Do nabídky uvede uchazeč typ turnaje o který má zájem, termín a místo jeho uspořádání + libovolné další informace o turnaji, kterými může podpořit kvalitu své nabídky.

požadavky STK MKŠS a VV MKŠS na vybrané pořadatele:

  1. Pořadatel Krajského přeboru se zavazuje zaslat propozice a krátkou textovou upoutávku na turnaj na emailovou adresu předsedy STK MKŠS nejpozději 4 týdny před konáním turnaje. Předseda STK MKŠS zajistí zveřejnění propozic turnaje na stránkách www.mkss.cz nejpozději 3 týdny před konáním akce. Zveřejněna bude upoutávka, propozice a odkaz v kalendáři akcí.

  2. Pořadatel Krajského přeboru se zavazuje turnaj řídit prostřednictvím programu Swiss-manager a v průběhu turnaje zveřejňovat výsledky na chess-results průběžně po každém kole.

  3. Pořadatel Krajského přeboru se zavazuje zaslat po skončení turnaje, nejpozději však 2 dny od skončení turnaje, na emailovou adresu předsedy STK MKŠS textovou reportáž z průběhu turnaje pro web www.mkss.cz, obsahující výsledky turnaje a odkazy na výsledky na chess-results. Dále se zavazuje zaslat v příloze k reportáži 1 až 5 fotek z průběhu turnaje ve formátu jpg v rozlišení nejméně 1920 x 1080 bodů, z toho na nejméně 1 fotce musí být vítězové turnaje. Předseda STK MKŠS zajistí zveřejnění reportáže z průběhu turnaje na stránkách www.mkss.cz nejpozději 1 týden po obdržení.

Podáním nabídky do konkurzu se pořadatel zavazuje dodržet ustanovení „požadavky STK MKŠS a VV MKŠS na vybrané pořadatele“ z tohoto konkurzu před a po skončení turnaje. V případě porušení je VV MKŠS oprávněn dotaci pořadateli krátit.

Nabídky na pořadatele krajských přeborů zašlete do 31. 3. 2024 na emailovou adresu k.zalesky@email.cz

předseda STK MKŠS

Ing. Karel Záleský