Moravskoslezský krajský šachový svaz

Zápis ze schůze Komise mládeže + změna termínu 2.turnaje Grand Prix KP mládeže

25.10.2019 | Komise mládeže | Ladislav Kopec

Dne 19.10.2019 proběhla v Krnově schůze Komise mládeže. Zápis ze schůze naleznete zde:  Zápis KM 2_2019

Dne 21.10.2019 byla podána žádost o změnu termínu konání 2.turnaje Grand Prix KP mládeže v rapid šachu, kterou Komise mládeže projednala a hlasováním per rollam schválila.  Bližší informace viz výše uvedený Zápis KM 2_2019.

2. turnaj Grand Prix KP mládeže v rapid šachu se uskuteční dne 16.11.2019 .